Na czym polega frezowanie CNC?

Elementy wykonane z metali – różnych gatunków stali, żeliwa, a także stopów miedzi i aluminium są ważnymi częściami maszyn, urządzeń i pojazdów, jak również licznych przedmiotów codziennego użytku. Do nadania im odpowiedniego kształtu wykorzystuje się rozmaite metody obróbki, jednak do najpopularniejszych należy obróbka skrawaniem. W jej obrębie szczególnie często stosuje się frezowanie CNC pozwalające na wytwarzanie detali o dużej dokładności i poziomie wykończenia powierzchni. Przekonajmy się, jak przebiega ten proces i na czym polega.

Czym jest frezowanie?

Frezowanie to rodzaj obróbki ubytkowej, która polega na usuwaniu zbędnych fragmentów materiału, z jakiego ma zostać wykonany konkretny przedmiot. Odbywa się przy pomocy skrawania, a więc odspajania wiórów dzięki zrobionym z odpowiednio twardego stopu krawędziom tnącym. W przypadku frezowania przedmiot obrabiany pozostaje z reguły nieruchomy, a przemieszcza się używane narzędzie w postaci wprawianego w rotację frezu. Może się on poruszać we wszystkich płaszczyznach, a zwykle także dodatkowych osiach obrotu. W zależności od rodzaju frezu uzyskany kształt może być efektem geometrii zastosowanych ostrzy, a także trajektorii, po jakiej przesuwa się głowica, w której został on osadzony. Frezy mogą mieć ostrza umieszczone na swojej powierzchni czołowej, prostopadłej do osi obrotu, a także na powierzchniach bocznych, równoległych do niej.

Na czym polega obróbka CNC?

Frezowanie CNC jest wykonywane z użyciem obrabiarek, które są sterowane cyfrowo. Za monitorowanie położenia frezu względem obrabianej powierzchni, a także za jego ruch po odpowiedniej ścieżce oraz dobór szybkości obrotów i posuwu odpowiada specjalnie przygotowany program obróbki realizowany przez zarządzający urządzeniem sterownik. Programy powstają na podstawie wcześniej opracowanych modeli cyfrowych detalu, przy użyciu aplikacji, które pomagają w doborze optymalnego narzędzia oraz parametrów jego pracy, pozwalających w możliwie najkrótszym czasie osiągnąć założone efekty. Obróbka CNC oznacza eliminowanie błędów wynikających z nieprawidłowej obsługi maszyny przez operatora, daje wysoką powtarzalność, a także skraca czas potrzebny na realizację zadania.

Obróbka na med(t)al!

Czytaj więcej