Jak wygląda proces cięcia plazmowego?

Obróbka metalu może być prowadzona różnymi metodami, w zależności od rezultatu, jaki ma być przy ich pomocy uzyskany. Wśród operacji, które będą niezbędne przy powstawaniu większości elementów, znajduje się proces cięcia, konieczny zarówno do pozyskania odpowiedniego kształtu przedmiotu obrabianego, jak i przygotowania fragmentów materiału do dalszej obróbki. Wśród technologii, która sprawdza się znakomicie w przypadku blach oraz elementów o małej i średniej grubości znajduje się cięcie plazmą, które może być realizowane również na maszynach CNC, a więc sterowanych komputerowo. Przekonajmy się, na czym polega ta technologia oraz sprawdźmy, jakie są jej zalety.

Na czym polega cięcie plazmą?

Plazma to jeden ze stanów skupienia materii, przypominający silnie zjonizowany gaz, a jej cechą szczególną jest znakomite przewodzenie energii elektrycznej w wysokiej temperaturze. W procesie cięcia plazma powstaje dzięki przechodzeniu strumienia gazu przez łuk elektryczny, co powoduje powstanie bardzo wysokiej temperatury. Dzięki niej powierzchnia metalu w strefie cięcia zostaje silnie podgrzana, co prowadzi do jego częściowego odparowania oraz upłynnienia pozostałego materiału, którego drobiny są wyrzucane z powstającej szczeliny za sprawą energii kinetycznej przepływającego przez palnik gazu. Do wytworzenia plazmy wykorzystuje się powietrze, można też stosować argon, azot, wodór czy dwutlenek węgla, a także mieszanki np. argonu z helem. Cięcie plazmą sprawdza się w przypadku stali węglowych i stopowych, jak również stopów miedzi, aluminium oraz żeliwa.

Jakie są zalety cięcia plazmą?

Dzięki cięciu plazmą można pracować z elementami o różnej grubości od niewielkiej wynoszącej ok. 0,5 milimetrów do średniej, przekraczającej kilkanaście milimetrów. Plazma pozwala na ukosowanie oraz gwarantuje wąską szczelinędobrą jakość powierzchni w strefie cięcia. Ograniczone jest też strefa oddziaływania termicznego. Plusem będzie wysoka prędkość cięcia.

Obróbka na med(t)al!

Czytaj więcej